Reklamlar

Vatandaşa güzel haber! O korkuya artık son

Güllü, tüketicinin avukatlık ücreti endişesi ile hak aramaktan vazgeçmesi hakkında ise "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun´un `Karar ve karara itiraz´ başlıklı 70 inci maddesinin altıncı fıkrasında, Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden karşı vekâlet ücretine hükmedileceği öngörülmesine rağmen, uygulamada maktu ücretlere hükmedilebiliyordu.

"30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi başlıklı tebliğin `Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetlerinde Ücret´ başlıklı 12´nci maddesinin birinci fıkrasında, Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedileceği açıkça düzenlenmiştir.

Reklamlar

Bakmadan Geçme!

KAPAT
HASTA OLAN VE KORKUDAN YEMEK YEMEYEN KÖPEĞE VETERİNER BAKIN NASIL MÜDAHALE EDİYOR .