Ana Sayfa
30 Kasım 2016 ( 1057 izlenme )
Reklamlar

Hangi Haklardan Nasıl Yararlanabilirsiniz___?

Hangi Haklardan Nasıl Yararlanabilirsiniz___?

Gerek il ve ilçe Belediyelerimiz, gerekse Büyükşehir Belediyelerimiz, halka hizmet sunarken engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini de dikkate almak zorundadır. Zira 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte hizmetlerini sunarken engelli vatandaşlarımıza sunulması gerekli hizmetleri unutmayarak; Belediyenin ve Belediye Başkanının görevleri arasında zikretmiştir.

5393 sayılı Belediye kanunu; ‘’hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanması gerektiğini’’, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu da; ‘’Belediyenin, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek için sosyal tesisler kurulmasına vurgu yapmıştır.’’

TBMM çıkarmış olduğu bu kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine ve İl ve ilçe Belediyelerine bazı sorumluluklar yüklemiştir. Belediyeler engelli vatandaşlarımız için kanun koyucunun yüklediği bu vazifeleri yapmak zorundadırlar.

Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri

İçişleri Bakanlığı tarafından 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 16.08.2006 tarih ve 26261 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliğine’’ göre, büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan engellilerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan engelli olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere; büyükşehir belediyelerinde engellilerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan engelli hizmet birimlerinin kurulmasını zorunlu tutmaktadır.

Görüldüğü üzere engelli vatandaşlarımızın da katıldığı seçimlerle oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, çıkarmış olduğu kanunla; Belediyeler üzerinde, vesayet yetkisine sahip olan işleri Bakanlığı da yayımladığı yönetmelikle Büyükşehir Belediyelerine Engelli Hizmet Birimleri açma zorunluluğu getirmiştir.

Bu nedenle Büyükşehir Belediyeleri, 5216 sayılı kanunun Ek 1. maddesi gereği, ‘’Engelli Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde’’ belirtilen hizmetleri engelli vatandaşlarımıza ulaştırmak için bu birimleri açmışlardır. Açmayan Büyükşehir belediyelerinin de açması gerektiğini belirtmek isteriz.

Engelli Hizmet Birimlerinin Görevleri

- Bakıma muhtaç Engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gereğince satın almak.

- Engelli bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak.

- Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak.

- Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon programlarını uygulamak.

- Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri vermek, engellilerle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek.

- Engelliliği önlemeye yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.

- Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi almasını sağlamak.

- Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını sağlamak üzere mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları için başvuran engellileri değerlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki eğitimleri vermek.

- Ekonomik durumu yetersiz engellilere ayni ve nakdi yardım yapmak.

- İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak.

Hizmetlerden yararlanmak için istenecek belgeler

Birime hizmet almak için başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir.

1- T.C. kimlik numarasının da yer aldığı talep veya kayıt formu.

2- Sağlık Kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş engelli kimlik kartı. (Engel oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanların, cüzdanın aslını göstermesi yeterlidir)

Sonuç olarak; Engelliler Sitesi Haber ve Bilgi Portalı olarak Devlet kurumları ile Engelli kardeşlerimiz arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle engelli ve yaşlı demeden, Büyükşehir sınırları içinde yaşamlarını sürdüren tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıcı hizmetler sunması gereken Büyükşehir Belediyelerinin, Engelli Hizmet Birimleri aracılığıyla Engelli birey ve ailelerine sunmuş oldukları hizmetleri, başta; Ankara İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyeleri olmak üzere önümüzdeki günlerde haber yapmaya devam edeceğiz.

KAYNAK_ENGELLİLERSİTESİ         

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

DÜNYANIN EN KALABALIK TREN YOLCULUĞUNA ŞAHİT OLUN ... EN SEVİMLİ YOLCULAR , YOOK BÖYLE TATLILIK YILANIN SALDIRDIĞI KÖPEK YILANI ETKİSİZ HALE GETİRİYOR VE KİMSEYE VERMİYOR TÜM ANNE VE BABALAR DİKKATLE İZLESİN